HAC ve UMRE 

 

Kâbe Allah’ın evi manasına  Beytullah ismini taşıyan yeryüzünde inşa edilen ilk mabettir.Mekke-i Mükerreme de bulunan bu şerefli eve islam’ın beş temel esasından biri olan Hac ibadeti için dünyanın dörtbir köşesinden milyonlarca Müslüman koşar. Kalpleri aynı gaye aynı hedefler için çarpan siyahı, beyazı ve her rengi ile bu kardeş müminler Mekke ve Medine’de kutsal bir ibadati yerine getirirler.

                İhrama girmek, Arafat ve Müzdelife’de vakfe yapmak, şeytan taşlamak ve Kâbe’yi tavaf etmek ruhları dinlendiren, gönülleri sevinç ve heyecanla dolduran ne yüce ibadetlerdir.

Mü’minler Allah’ın Evinin etrafında pervane gibi dönerken, safa ve Merve tepeleri arasında Sa’y ederken venihayet Medine’de sevgili peygamberimizin kabrini ziyaret ederken ne kadar coşku ve sevinç duyarlar. Onalar bu hususta haklıdırlar. Zira Cenab-ı Hakkın sayısız nimet ve ikramlarına mazhar olmuşlardır.

                Hac bir cihattır.Bu cihatta mü’minler sabrı, tevazuyu, olgunluğu, tevekkülü, Allah için harcamayı, Allah için sevmeyi öğrenirler.

                Hac maddi-manevi birçok zorlukları yenerek eda edilir. Bütün ibadetler gibi haccın da Allah katında makbul ve daha sevaplı olması için usulüne uygun, eksiksiz, peygamberimizin yaptığı ve öğrettiği şekilde yapılması gerekir.

                Kâbe’yi ziyaretle ilgili olarak, Hac ve Umre olmak üzere iki çeşit ibadet vardır. Mali durumu elverişli olan gücü yeten Müslümanların, ömründe bir defa Haccetmesi farzdır, Umre yapmak ise müekket sünnettir.

                Hac ancak hac ayları denilen belirli zaman içinde  yapılır. Hac ayları şevval ve zilkade ile zilhiccenin ilk on günüdür. Bu aylara girmeden hacla ilgili menasikten biri yapılamayacağı gibi  Arefe günü Arafat bölgesinde bulunup vakfe yapamayan kimsenin, o yıl haccetmesi mümkün olmaz.

                Umrenin ise belirli bir zamanı yoktur. Arefe günü sabahından, Kurban Bayramının dördüncü günü akşamına kadar olan beş gün müstesna ister hac aylarında, ister hac ayları dışında yıl boyunca her zaman umre yapılabilir Mîkat sınırları ile Harem Bölgesi arasında (Hill Bölgesinde) bulunurlar, gerek Umre, gerek hac ihrama bulundukları yerde (harem bölgesine girmeden ) Harem bölgesinde ve Mekke’de bulunanlar ise hac için harem bölgesinde, umre için ise harem bölgesi dışındaki mikatlardan Ten’im ve Ci’rane de ihrama girerler.

                Hac ve umre ayrı ayrı  tek başına yapılabileceği gibi, hac ayları içinde hac ve umre bir arada yapılabilir.

 

UMRE YAPACAKLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Hac için helal para temin etmeli, borçlarını ödemeli alacaklarını almalıdır. Eğer mümkün değilse yazı ile tevsik etmelidir.

  • Aile efradı, hısım akrabaları ile halleşmelidir.

  • Aşırıya kaçmayacak şekilde yol hazırlığı yapılmalıdır.

  • Güneşin altında fazla dolaşmakdan kaçınmalıdır.

  • Vaktini luzumsuz alışverişler ile geçirmekten kaçınmalıdır.

  • Malayani davranış ve hareketlerden kaçınmalıdır.

 

 

UMRE'nin YAPILIŞI

 

             Umre yapmak isteyen kimse önce Medine’ye gidecek ise, Mekke’ye hareket etmeden Medine’nin 10 km. dısındaki Zülhuleyfe Mikat bölgesinde  yada uçakla Mekke’ye gidiyorsa, olduğu otelde ihrama girer.  Hava yolu ile Türkiye’den direk olarak Cidde’ye gittikden sonra Mekke’ye geçecekse umreciye kolaylık olması için uçağa binmeden önce havaalanında veya uçak havalandıktan 2 saat sonra ihramını giyer. Umreye niyet edip İki rekat namaz kılar 1. Rekatta Kâfirun 2. Rekatta ihlâs sureleri okur. ( Umreye niyet  ‘’Allahım ben umreye niyet ettim, onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.’’ ) Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş olur ve ‘’ihram yasakları ‘’ başlamış olur.

 

SA’Y

          Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüş say olarak adlandırılır. Bu yürüme Safa’dan Merve’ye  dört Merve’den Safa’ya üç geliş olarak yapılır. Say Safa tepesinden başlayarak, Merve tepesinde sonbulur. Safa ile merve arasında yapılan bir gidiş ŞAVT olarak adlandırılır.Yedi kere şavt yapılması ile bir say yapılmış olur.

             Tekbir, tehlil, hamd ve salavat getirerek Safa tepesine çıkılır ve Kâbe’yi görecek bir yerde durulur ve umre sayı için niyet edilir.